Dr. Tarun Aggarwal

D.O.J – 24 Feb 2019

Dr. Mankohar Balaji Kalbande

D.O.J – 30 Jan 2019

Dr Narendra Vijay Lohokare

D.O.J: 13th Feb 2019

Dr. Pradeep Chandra Sharma

D.O.J: 8th Feb 2019

Dr. Bobby Varkey

D.O.J: 23th Jan 2019

Dr. Ajay Savlania

D.O.J: 23rd Jan 2019

Dr Kamaku Sagar Babu 

D.O.J: 18th Jan 2019

Dr. Harivadan Lukka 

D.O.J: 18th Jan 2019

Dr. Atul Sule

D.O.J – 18th Jan 2019

Dr.Vishnu Vasudevan Nair

D.O.J – 7th Jan 2019

Dr. Deepak George John

D.O.J – 4th Jan 2019

Dr. Fayazuddin Md

D.O.J: 2nd Jan 2019

Prof. Ravindra Singh Mohil

D.O.J: 30th Nov 2018

Dr. Manpal Loona

D.O.J: 7th Oct 2018.

Dr. Kavindra Singh

D.O.J: 15th Nov 2018

Dr. Arockia Sundari J J

D.O.J. – 8th Nov 2018

Dr. Jessica Shah

D.O.J – 7th Nov 2018

Dr Rahul J Jawahar

D.O.J: 12th Oct 2018

Dr. Ashish Dadasaheb Dhadas

D.O.J: 17th Sep 2018

Dr. Narender Paul

D.O.J: 4th Aug 2018

Dr. Anjali Arvind Dawle

D.O.J – 27th June 2018

Dr. Swastiksinh Sankhala

D.O.J – 19th May 2018

Dr Sudhir Pudi

D.O.J – 16th May 2018

Dr. Debasish Sahu

D.O.J: 3rd May 2018

Dr Priyatham Kamath

D.O.J – 12th Feb 2018

Dr Dhanesh Kamerkar

D.O.J – 27th Jan 2018

Dr Justin Stephen

D.O.J: 8th Dec 2017

Dr Meghraj Kundan

D.O.J – 8th Aug 2017

Dr Hemil Patel

D.O.J – 13th Oct 2017

Dr. Sanjay Kulkarni Bhalchandra

D.O.J – 4th Jan 2017

Dr. Shantonu Kumar Ghosh

D.O.J – 3rd Mar 2017

Dr Sundeep Kumar

D.O.J – 3rd Mar 2017

Dr Rajesh Kesavan

D.O.J – 3rd Feb 2017

Dr Manohar B Kachare

D.O.J – 29th Dec 2016

Dr Sandeep Raj Pandey

D.O.J (6th Oct 2016)

Dr Rahul N S

D.O.J (14th Sep 2016)

Dr K C Krishna Chaintanya

D.O.J (15th July 2016)

Dr Anand Prabhakar Zingade

D.O.J ( 28th June 2016)

Dr Satish Bhat

D.O.J (20th June 2016)

Dr Anupam Sharam

D.O.J (25th May 2016)

Dr Jitendra Kumar Kushwaha

D.O.J (12th Apr 2016)

Dr. Amit Singh

D.O.J (2nd Apr 2016)

Dr P P NAYAR

D.O.J (12th Feb 2016)

Dr Krishnan Namboothiri

D.O.J. (10th Dec 2015)

Dr Hemendra Sharma

D.O.J. (8th July 2015)

Dr Hemendra Sharma

D.O.J. (8th July 2015)

Dr Aishwarya Pandiyan

D.O.J. (3rd Mar 2015)

Dr G.S. Satish Kumar

D.O.J. (11th Feb 2015)

Dr. Sunil Subhash Joshi

D.O.J (03rd Feb 2015)

Dr Aishwarya Pandiyan

D.O.J. (3rd Mar 2015)

Dr. Vikram Patra

D.O.J (29th Oct 2014)

Dr. Mithilesh KumarRamagyana
Mishra

D.O.J (30th Oct 2014)

Dr. Raman Chawla

D.O.J (30th Oct 2014)

Dr. Uzma Sadia

D.O.J (30th Oct 2014)

Dr. Sajal Kumar

D.O.J (July 2014)

Dr. Tarun D Gandhi

D.O.J (18th Jun 2014)

Dr. Albert Abhinay Kota

D.O.J (24th Mar 2014)

Dr. Nirmal Kanti Dev

D.O.J (8th Feb 2014)

Dr. G. M. Mokbul Hossain

D.O.J (8th Feb 2014)

Dr Ajay Wadhawan

D.O.J (16th Jan 2014)

Dr. Manju Wadhawan

D.O.J (16th Jan 2014)

Dr.George Mathew Kaaradiyil

D.O.J (Sep 2013)

Dr. Satya Saraswat

D.O.J (July 2013)

Dr. Mysore Sudhir

D.O.J (July 2013)

Dr.Suresh C. Sanghvi

D.O.J (July 2013)

Dr. Vijai Datta Upadhyaya

D.O.J (May 2013)

Dr. Ankur Bhatnagar

D.O.J (May 2013)

Dr. Avinash Nand Katara

D.O.J (May 2013)

Dr. Vinod Kumar. M

D.O.J (May 2013)

Dr. Dong-Ik Kim

D.O.J (Apr 2013)

Dr.Arvind Kolekar

D.O.J (March 2013)

Dr. Vimal Vibhakar

D.O.J (Feb 2013)

Dr. Shankar N

D.O.J (Feb 2013)

Dr. Karthikeyan Selvaraju

D.O.J (Jan 2013)

Dr. BadareeshLakshminarayana

D.O.J (Jan 2013)

Dr. Vikram Jeet SinghDhingra

D.O.J (Jan 2013)

Dr. Brendan
HermenigildoDias

D.O.J (Dec 2012)

Dr. Madan Gopal Vashist

D.O.J (Dec 2012)

Dr. Santosh Antony
Olakkengil

D.O.J (Dec 2012)

Dr. Anurag Agarwal

D.O.J (Dec 2012)

Dr. Paresh Ramniklal Dedhia

D.O.J (Dec 2012)

Dr. G.K. Shreeram

D.O.J (Dec 2012)

(Prof.) Dr. Nawal Kishore
Malpani

D.O.J (Oct 2012)

Dr. BochaVenkataramanaMurthy

D.O.J (Oct 2012)

Dr. Rajiv Parakh

D.O.J (July 2012)

Dr. Babaji Charan Barik

D.O.J (Oct 2012 )

Dr. Kasipati PydiSatya
Kurapati

D.O.J (Oct 2012 )

Dr. Anirudh Bajirao Badade

D.O.J (Sep 2012)

Dr. Jitendra Agrawal

D.O.J (Sep 2012)

Dr. Jagannath Jena

D.O.J (Aug 2012)

Dr. Johny Jose Kannampilly

D.O.J (Aug 2012)

Dr. Piyush Chaudhary

D.O.J (July 2012)

Dr. (Prof.) N. N. Khanna

D.O.J (July 2012)

Dr. Dheepak Selvaraj

D.O.J (June 2012)

Dr. Sunil Vasudeo Kari

D.O.J (May 2012)

Dr. Vikas Ramrao Patil

D.O.J (Apr 2012)

Dr. Indermohan Singh Puri

D.O.J (Apr 2012)

Prof. Dr. S.A.Hussain

D.O.J (Jan 2012)

Dr. S B Gogia

D.O.J (Jan 2012)

Dr. Murali Subramaniam

D.O.J ( Jan 2012)

Dr. Uthan Vivek

D. O. J ( Jan 2012)

Dr. Krish Soundararajan

D.O.J (Jan 2012)

Dr. (Prof.) Gulshan Jit Singh

D.O.J ( Jan 2012)

Dr. ShakilaSachidananda
Shetty

D.O.J (Jan 2012)

Dr. Sunil Bhargava

D.O.J (Jan 2012)

Dr. Ramasamy Asokan

D.O.J ( Oct 2011)

Dr. G.D.Bakhshi

D.O.J (Oct 2011)

Dr. Srujal N Shah

D.O.J (Oct 2011)

Dr. Ranjish

D.O.J (Oct 2011)

Mrs. Vasugi Evangeline

D.O.J ( Oct 2011)

Dr. Mohan Ram Simha
Prasad

D.O.J (Jul 2011)

Dr. Mohal Mayank Kumar
Banker

D.O.J (June 2011)

Dr. Rajan Nalin Modi

D.O.J (May 2011)

Dr. Rajasekhar Perumalla

D.O.J (April 2011)

Prof. Mohamed Rela

D.O.J (April 2011)

Dr. Mayank Jayant

D.O.J (April 2011)

Dr. Punitha thetraravu Oli

D.O.J (March 2011)

Dr. Indrani Sen

D.O.J (March 2011)